Den kommunale kriseledelsen aktiveres ved omfattende ulykker eller katastrofer.

Kriseledelsens sammensetning

Ordfører, leder
Rådmann, nestleder
Plan- og utviklingssjef Evenes og Tjeldsund
Brannsjef Evenes og Tjeldsund
Helse- og omsorgssjef
Leder for informasjonsgruppen
Personalansvarlig
Oppvekstsjef

Assistanse til kriseledelsen:

Varaordfører, stedfortreder for ordfører
Koordinatorer, helse- og omsorgsavdelingen

Kriseteam

Kommunens kriseteam gir kvalifisert omsorg og støtte til personer som er rammet av katastrofer, ulykker eller krise av ekstraordinær karakter. Kriseteamet sammenkalles av kriseledelsen eller leder for kriseteamet.

Kriseteamets sammensetning:

Leder helse- og omsorgssjef
Psykiatrisk sykepleier
Kommuneoverlege
Helsesøster
Koordinator Tjeldsund omsorgssenter eller åpen omsorg
Prest, vakthavende
Politiet
Aktuelle faggrupper