Tjeldsund og Skånland kirkekontor har nå inngått leieavtale om nye kontorlokaler på Elvemo. Uke 23, fra mandag 3. juni til fredag 7. juni holder kontoret stengt for å flytte inn i nye lokaler og komme i drift der. Denne uken vil kirkekontoret kun være tilgjengelig på mobiler, og det vil ikke kunne holdes begravelser. Kirkevergen beklager de ulemper dette måtte medføre for publikum. Kirkekontoret kommer tilbake med kontaktinformasjon som nye telefonnummer og nye e-postadresser når dette er klart. Fram til flyttingen er kontaktinfo uendret.