Trelast bygninger   pr.tonn  kr                                          14,00
Tre   pr. m3  kr                                            7,00
Fõrmel/gjødning   pr. tonn  kr                                          14,00
Sement, sand, singel, asfalt   pr. tonn  kr                                          10,00
Jern, stål   pr. tonn  kr                                          14,00
Tung last inntil 5 tonn   pr tonn  kr                                          20,00
Tung last over 5 tonn   pr tonn  kr                                          25,00
Frukt, grønnsaker, kjøtt etc.    pr tonn  kr                                          14,00
Olje/drivstoff   pr tonn  kr                                          14,00
Biler, campingvogner, maskiner, traktorer   pr stk  kr                                          70,00
For andre varer benyttes en grunnpris på    pr tonn  kr                                          14,00
For vareslag hvor det er mer naturlig å benytte m3-pris, beregnes avgiften til 50 % av tonnprisen