Kr 5000,- oppfordres brukt til aktiviteter som også inkluderer barn og unge.

På bildet ser vi leder av Eldrerådet, Hilda Bendiksen, motta julegaven på årets siste kommunestyremøte som var 14. des -16.