Vi håper mange av dere tar turen innom for innspill, og dialog. Vi vil ha dialog både om eksisterende anlegg, og mulige tiltak og behov for fremtiden. Dette blir ikke et møte/foredrag, men en dialog med dere som kommer innom, og det er mulighet for å komme innom når det måtte passe innenfor oppsatt klokkeslett.

Midtre Hålogland Friluftsråd bidrar i Tjeldsund kommune sin plan for idrett, friluftsliv og kultur. Friluftsrådet skal kartlegge alle turruter i kommunen. En turrute skiller seg fra en sti eller et turforslag ved at det er gjort tilrettelegging, slik som skilting, merking eller opparbeiding av grunnen, og at det er ei forening som vedlikeholder ruta. Et eksempel er DNT sine merkede stier i fjellet. I planen skal vi se på stier og turer som kan skiltes og merkes. Lag og foreninger som har planer om dette de nærmeste årene burde få disse inkludert i planen. Dette vil forenkle finansiering og samarbeid. Du kan lese mer om prosjektet og melde inn ruter for kartlegging på https://www.halogaland-friluftsrad.no/meny/aktiviteter-og-prosjekter/friluftslivets-ferdselsarer/tjeldsund 

For nærmere informasjon eller spørsmål, kontakt Janne JOhansen, tlf. 907 67222, janne.johansen@tjeldsund.kommune.no