Tjeldsund kommune inviterer til innskriving ved 
- Kongsvik skole tirsdag 13.03.2018.
- Nyskolen i Ramsund i løpet av april
 
Barn med kjent bostedsadresse og/eller som går i barnehagene vil få en personlig invitasjon. 
Eventuelt  andre bes ta kontakt med Kongsvik skole (99155159), Fjelldal skole (46869855) eller Ramsund skole (90606943) for nærmere avtale. 

Dersom personlig oppmøte ikke er mulig, ber vi om innmelding pr. tlf direkte til den aktuelle skolen.

Vennligst ta med barnets fødsels-/dåpsattest. Skjema for innskriving er å finne på kommunens hjemmeside.
 
Hjertelig velkommen!