Barn født i 2011 er skolepliktige fra høsten 2017.

Tjeldsund kommune inviterer til innskriving ved Kongsvik og Fjelldal skole
tirsdag 07.03.2017 kl 8.30 - kl 15.00 

Den enkelte elev vil få personlig invitasjon til innskriving fra rektor på den aktuelle skolen.
Dersom personlig oppmøte ikke er mulig, ber vi om innmelding pr. tlf direkte til den aktuelle skolen.

Skjema for innskriving finner du her.