Tjeldsund kommune inviterer vannverksabonnenter og innbyggere i Kongsvik til informasjonsmøte om vannleveranse fra Tjeldøy vannverk og planlagt utbygging av ledningsanlegg i Kongsvik.

MØTET FLYTTES TIL KONGSVIK KULTURHUS

Sted: Kongsvik Kulturhus

Tid: Torsdag 27.juni kl 17-18.30

 

1. Velkommen ved ordfører

2. Info om Tjeldøy vannverk  og drift

3. Info om planlagt utbygging i Kongsvik

4. Spørsmålsrunde

 

Ordfører leder møtet.

 

Velkommen