ETS Medisinske Senter har vært inne i en periode hvor det har vært utskifte av leger og hvor vi har sett oss nødt til å leie inn vikarer, vi er nå i sluttfasen av denne perioden og alle fastlegene foruten Marius Christensen skal i løpet av senvinter/våren være på plass.

De legene som har sitt virke ved ETS Medisinske Senter er som følger:
• Christine Strøm Skogstad –Kommuneoverlege. Hun har så vidt kommet i gang, hun jobber ca 3 dager pr mnd. Fra 1. april er hun på plass 100%. Hun skal i tillegg til å være kommuneoverlege være fastlege på den listen som i dag er ”Liste uten fastlege”.
• Marius Christensen – Fastlege/Spesialist i allmennmedisin. Er ute i permisjon.  
- Abdisa Adugna vikar for Marius Christensen, han er ferdig 28/2-19.
- Eirik Havnen Bruun  -  vikar for Marius Christensen fra 1/3-19. Han er også vikar for Nadezda Wessel ut februar til hun er på plass fra 1/3-19
• Cian Krogstad – Fastlege i spesialisering
• Karianne Ytterstad – Fastlege i spesialisering
• Johannes Rothenpieler – Fastlege/Spesialist i allmennmedisin
• Nadezda Wessel – Fastlege / Spesialist i allmennmedisin, starter 1/3-19
• Gunnar Smith Andersen – Fastlege
• Erik Arild – Fastlege/spesialist i allmennmedisin
• Marit Karlsen – Fastlege/Spesialist i allmennmedisin
• Nils Magne Sæterbø – Fastlege/Spesialist i allmennmedisin
- Erik Arild, Marit Karlsen og Nils Magne Sæterbø deler på en fastlegeliste og jobber i såkalt Nordsjø-turnus (ETS-Turnus) De jobber i en turnus hvor de er 2 uker på og har 4 uker fri.
• Morten Haugen – LIS1 (Turnuslege) de neste 6 mnd fra 1/3-19
• Bo Martin Johannes Larsson – LIS1 (Turnuslege) de neste 6 mnd fra 1/3-19
 
Våre åpningstider luke/ekspedisjon telefon:
 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag : 0830 – 1100 og 1200 - 1400
Onsdag     : 0900 – 1100 og 1200 – 1400
 
Laboratoriet / skiftestue:
 
Mandag, tirsdag, torsdag  : 0830 – 1100 og 1200 – 1400
Onsdag     : 0900 – 1100 og 1200 – 1400
Fredag     : 0830 – 1100 og 1200 – 1330
 
Vi har måttet endre åpningstider fredag på laboratoriet på grunn av mangel på postgang i helgene, og at prøvene skal være ferdig behandlet og pakket til de blir hentet av bud. Dersom prøvene ikke blir sendt fredag, blir de for gamle og kan ikke analyseres på ekstern lab.
 
Telefonnummer:
Timebestilling  : 770 89565
Akutttelefon  : 770 89555
Medisinsk Nødhjelp  : 113
 
Timebestilling kan gjøres på telefon 770 89565 eller via vår eportal løsning, du finner innlogging til eportal på vår hjemmeside www.etsmedisinskesenter.no her kan du også enkelt bestille resepter og konsultere lege.
 
Henvendelser til akuttelefonen 770 89555 som ikke er øyeblikkelig hjelp vil bli avvist.
 
Vi på ETS Medisinske Senter ønsker dere en fin dag!