Skole/SFO vil holde åpent mandag, men det blir ikke ordinær undervisning siden mange elever kanskje ikke vil komme seg til skolen. Det vil ikke være tilrådelig at elever går til skolen med de værmeldingene som er varslet. Elever som må være hjemme på grunn av været vil få tilbud om noe digital hjemmeundervisning. Nærmere informasjon vil bli sendt ut fra skolene. 

Varsom.no melder om at gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Det kan forventes kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. 

Broer kan bli stengt. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. 

Råd fra kommunen: 

  • Fest alle løse gjenstander. 
  • Huseiere må følge med på egen eiendom, da det erfaringsmessig kan oppstå f.eks. vann i kjellere. Skulle du være så uheldig å få vann i kjelleren, må du kontakte forsikringsselskapet ditt. 
  •  Sørg for at stikkrenner, avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide. 
  • Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen.

 

Beredskapsledelsen følger situasjonen tett. 

Vi oppfordrer våre innbyggere til å holde seg oppdatert om situasjonen via media. 

Ta kontakt med kommunen ved behov for bistand.