I løpet av de neste 4 år vil de gjennomføre 2 feiinger og 1 tilsyn i deres kommune.

>> Informasjon fra brannvesenet (PDF)