I møte den 21.3.2018 vedtok formannskapet, sak 26/18, å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018-2030 på høring, offentlig ettersyn og debatt.

Saksdokumenter:

- Forslag til samfunnsplan 2018 – 2030, datert 21.3.2018

- Saksfremlegg formannskapet sak.26/18

- Formannskapets vedtak – protokoll 21.3.18 sak 26/18

 

Bakgrunnsdokument:

- Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

 

Kommentarer til samfunnsplanen merkes «sak 2018/33» og sendes Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund, eller postmottak@tjeldsund.kommune.no

INNEN 15.5.2018