Fra 1. januar 2018 ble ordningen med borgerlige vielser flyttet fra tingretten til kommunene. I Tjeldsund er kommune er det ordfører eller varaordfører som foretar vielsene.

Vielsen fant sted på Tjeldsund rådhus i foajen og ordfører satte pris på å få være en del av en så viktig dag.

Vi takker brudeparet Karianne og Svein Erik Müller for å få lov å dele bildet fra begivenheten.

Her kan du lese mere om borgelig vielse i kommunen.

brudepar