Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.
Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du  er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned i annonsen.

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget i telefon  78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.
Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

Utlegging av manntall

Kretsmanntallet ligger ute til ettersyn på følgende steder:
- Tjeldøy krets: Tjeldsund rådhus
- Fjelldal krets: Tjeldsund omsorgssenter
- Ramsund krets: Bunnpris i Ramsund
- Kongsvik krets: Kløverheimen

Hovedmanntallet ligger ute på Tjeldsund rådhus.
Klage over feil i manntallet sendes: Tjeldsund Valgstyre, Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund.

Sametingets valgmanntall er lagt ut på samme steder.
​Krav om retting sendes sendes skriftlig til Sametinget.

Forhåndstemmegivingen starter 10. august 2017

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august ta kontakt med din hjemkommune.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at det bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Velgere i alle andre kommuner må forhåndsstemme. I Tjeldsund kommune er det kun mulig å forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid. Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg. Forhåndsstemme til sametings­valget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl 08.00 og kl. 15.00 fra 10. august og til og med 8. september 2017:
- Tjeldsund rådhus, Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund

I tillegg er det mulighet for å stemme tirsdag 5. september fram til kl. 18.00
og lørdag 2. september mellom kl. 10.00 og kl. 13.00.
Det gjennomføres også mottak av forhåndsstemmer på Kløverheimen torsdag 31. august mellom kl. 15.00 og kl. 18.00.

Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på:
Tjeldsund omsorgssenter tirsdag 29. august mellom kl. 10.00 og kl. 12.00.

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest 7. september 2017.

Søknad sendes Valgstyret i Tjeldsund, Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund - E-post: post@tjeldsund.kommune.no - Telefon: 76 91 91 00

Her kan du stemme

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget.

For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og
- fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2017

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Mandag 11. september fra kl 12.00 - til kl 19.00. Valgkrets og stemmested:
- Kongsvik krets: Kongsvik kulturhus
- Fjelldal krets: Fjelldal samfunnshus
- Ramsund krets: Ramsund samfunnshus
- Tjeldøy krets: Tjeldsund rådhus

 

For mer informasjon, se:
www.sametinget.no/valg
www.valg.no