Tjeldsundhallen

Lokale leietakere og forsvaret, herunder lag og foreninger i
kommunen:
 per time  per døgn per time  per døgn 
Tjeldsundhallen  kr  112  kr 1125  kr 118  kr   1159
Gymsal/styrkerom  kr  112  kr 1125  kr 118  kr   1159
Basseng  kr  169  kr 1687  kr 177  kr   1737
Lokale firma, samt leietakere, lag og foreninger fra
andre kommuner:
       
Tjeldsundhallen  kr  225  kr 1687 kr   236  kr   1737
Gymsal/styrkerom  kr  225  kr 1687 kr   236  kr   1737
Basseng  kr  337  kr 1687 kr   354  kr   1737
         
Klubblokalet leies ikke ut.         
Ad hoc utleie vurderes i det enkelte tilfellet        
Hele anlegget kan leies etter nærmere avtale.         

Skånlandhallen

Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe pr. time  kr                100
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe pr. time  kr                175
Leie av hele hallen inkl. garderobe pr. time  kr                250
     
Konkurranser/arrangementer knyttet opp mot idrett/kulturell aktivitet laget/foreningen representerer gir følgende priser på
inntektsgivende arrangementer:
     
Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe    kr                   1 200
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe    kr                   1 800
Leie av hele hallen inkl. garderobe    kr                    2 500
     
Svømmehallen    
Leie av svømmehall lag og foreninger pr. time  kr                     200
Leie av svømmehall private leietakere pr. time  kr                     300
Offentlige og bedrifter forhandler pris med husstyret.
Husstyret delegeres fullmakt til å fastsette slik pris. 
pr. time  kr                      500

Andre lokaliteter til utleie (pris pr. gang)

Musikkrom  kr            200
Sløydsal  kr            300
Heimkunnskap  kr            400
Kantine  kr            200
Kantine v/selskap  kr        1 500
Anretning  kr            100
Øvrige klasserom, etter avtale med skolen  kr            400