I disse dager har HRS innsamling av farlig avfall. 

Gå til http://www.hrs.no/portfolio/innsamling-av-farlig-avfall/ for mer informasjon.