HOVEDOPPTAK BARNEHAGE OG SFO

Søknadsfrist: 1. april 2019

BARNEHAGE

Nytt barnehageår ved barnehagene i TJeldsund fom. uke 34.

SKOLEFRITIDSORDNINGENE

SFO videreføres i Kongsvik og i Ramsund.

Søknadsskjema på kommunenshjemmeside www.tjeldsund.kommune.no