Søknadsfrist: 1. april 2018

BARNEHAGE
Nytt barnehageår ved barnehagene i Tjeldsund fom uke 34.
 

SKOLEFRITIDSORDNING
SFO videreføres i Kongsvik barnehage og ved Ramsund skole.


Søknadsskjema finner du her