BARNEHAGE
Nytt barnehageår ved barnehagene i Tjeldsund fom uke 34.


SKOLEFRITIDSORDNINGENE
SFO på Fjelldal og i Kongsvik videreføres.


Endring av vedtekter for begge tjenestene behandles i kommunestyret 26.april.
Foresatte vil bli informert om vedtak i saka.


Søknadsskjema finnes HER