Høyere utdanning omfatter universitets- og høyskoleutdanning. Den bygger normalt på eksamen fra treårig videregående opplæring. Elever som tar videregående yrkesfaglig utdanning kan skaffe seg kompetanse for inntak til universiteter og høgskoler (studiekompetanse) ved å ta et påbygningskurs i felles allmenne fag (ca. to år). Man kan også søke om opptak til universitet og høyskoler på bakgrunn av realkompetanse.

Aktuelle tilbud:

Her kan du søke høyere utdanning  

>> Samordna opptak