Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
hybelbygg

Campus Fjelldal inkl. fv713 og kryss fv713xfv824

Høring og offentlig ettersyn i perioden 16.9.2019 til 31.10.2019

Det er besluttet å etablere en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. Fagskolen skal lokaliseres til dagens Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund. Det vil da være behov for boliger for de nye studentene.

Hensikten med denne detaljregulering er å tilrettelegge for 300 studentboliger inkludert eventuelt studenthotell.  Denne plan setter også av areal for utbedring av fv713 ned til Erling Johannesens veg (innkjøring til Norges brannskole), fortau, kollektivholdeplasser samt utbedring av kryss fv713xfv824.