Hjemmetjenesten midt  har hovedkontor ved Skånland sykehjem . Hjemmetjenesten midt området fra Fiskfjord, området fra  ca Tjeldsund bru til grensen mot Evenes, og ned mot Breistrand.