Hjemmesykepleien i Tjeldsund har hovedkontor på Helsesenteret på Fjelldal. I tillegg er det et kontor på Kløverheimen i Kongsvik.

Hvem kan få tjenesten:

Kommunens innbyggere som lider av akutt/ kronisk sykdom og/ eller funksjonshemming kan få tilbud om hjelp i egen bolig slik at de kan bo hjemme lengst mulig. Tjenesten kan også gis personer som midlertidig oppholder seg i kommunen har også krav på helsehjelp.

Hva omfatter tjenesten:

Tjenesten kan inneholde:

  • Tilsyn, råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebyggelse av den.
  • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ivareta egen helse.
  • Hjelp til å ivareta personlig hygiene.
  • Hjelp til dosering og utdeling av legemidler.
  • Sårbehandling og injeksjoner for brukere som ikke kan oppsøke legekontor.
  • Hjelp til formidling av kontakt med lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier med videreutdanning i kreftomsorg, offentlig tannhelsetjeneste etc.

Hvordan få tjenesten:

Skriftlig søknad sendes helse- og omsorgsavdelingen i kommunen. Søknaden kan du selv fylle ut eller du kan få hjelp av pårørende, lege, sykehus eller hjemmetjenesten. Hjelpebehovet ditt blir tilpasset ut fra faglige vurderinger ved hjemmebesøk, og etterfølges av et skriftlig vedtak for perioden hjelpen skal ytes.

Lover og forskrifter:

Kostnader

Kommunen kan ikke kreve vederlag for hjemmesykepleie.

Kontaktinformasjon

Kontakttelefon for hjemmesykepleien på Fjelldal: 901 81 430 (kl 07.30 - 22.30)
Kontakttelefon for hjemmesykepleien i Kongsvik: 915 72 648 (kl 07.30 - 22.00)
​Koordinator for tjenesten er Signe Trude Storli, tlf 911 96 085

Søknad

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema.