Hvem kan få tjenesten:

Personer som pga akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming ikke kan dra omsorg for seg selv, kan søke om hjemmehjelp.

Hva omfatter tjenesten:

Det fattes individuelt vedtak i hvert enkelt søknadstilfelle og kan omfatte:

  • Rengjøring av bad, toalett, stue, kjøkken og ett soverom
  • Lettere husarbeid som støvtørring og oppvask
  • Hjelp til sengeskift og vask av klær
  • Help til tilberedning av tørrmat

Vi gjør oppmerksom på at tjenesten ikke innebærer hovedrengjøring (rundvask), opprydding og vask etter gjester, stryking av tøy, rengjøring av tunge tepper, flyttinga av tunge møbler etc. og rydding i boder, kjeller, loft samt følge til lege, bank, post eller butikk.

Hvordan få tjenesten:

Skriftlig søknad sendes helse- og omsorgsavdelingen i kommunen. Søknaden kan du selv fylle ut eller du kan få hjelp av pårørende, lege, sykehus eller hjemmetjenesten. Hjelpebehovet ditt blir tilpasset ut fra faglige vurderinger ved hjemmebesøk, og etterfølges av et skriftlig vedtak for perioden hjelpen skal ytes.

Hjemmel for tjenesten:

Praktiske opplysninger:

Søknad skal alltid underskrives av søkeren. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Kontaktinformasjon

Sentralbord, Tjeldsund omsorgssenter, tlf 76 91 91 60, fax: 76 91 91 61
Koordinator Signe Trude Storli, tlf 911 96 085

Søknad

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema.