Kontaktinformasjon Tjeldsund kommune

Helsesøster, legetjenesten og kommunal psykiatritjeneste er lavterskeltilbud og trenger ikke henvisning. Kan kontaktes direkte.

Helse- og omsorgssjef
Elisabeth Horn
Tlf 97 52 20 73 / elisabeth.horn@tjeldsund.kommune.no

Psykiatriske sykepleiere
Eva Pedersen
Tlf 47 60 82 75 / eva.pedersen@tjeldsund.kommune.no

Helge Markussen
Tlf 95 81 71 38 / 770 89 467

Helsesøster
Lena Torbergsen
Tlf 91 33 88 20 / lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no

Kommuneoverlege
Barbro Hætta
Tlf 91 31 89 31 / barbro.haetta@skanland.kommune.no

ETS Medisinske senter
Tlf 77 08 95 65

Legevakt
Tlf 116 117


Spesialisthelsetjenesten

Ambulant akutt team Narvik
Tlf 76 96 86 11 (døgnåpent)

Voksen psykiatrisk poliklinikk Narvik
Tlf 76 96 86 00 (Trenger henvisning)

Barne- og ungdomspsykiatrisk Narvik
Tlf 76 96 86 70 (Trenger henvisning)

 

ANDRE INSTANSER

Politi
Tlf 75 58 90 00 eller 02800

ETS barneverntjeneste
Tlf 95 05 31 64

Prest
Tlf 76 91 91 43

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende           
Tlf 800 57 000

Incestsenter for gutter (IFM)
Oslo: 22 42 42 02
Tønsberg: 33 31 87 50 


 

LENKER

smiso.no
Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep, gir støtte til utsatte og pårørende med å bearbeide overgrep og seinvirkninger.

Statens barnehus Bodø
Barnehuset er et tilbud til barn, ungdom og voksne utviklingshemmede når det er minstanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.
 

dinutvei.no
En nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym.
 

reddbarna.no
Har endel nyttig informasjon om overgrep mot barn, blant annet
filmer fra NRK super. 
 

overgrep.no
En ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep.
Nettstedet retter seg mot både ofre og pårørende.

ung.no
Spesielt for ungdom, tar for seg mange forskjellige problemstillinger også overgrep.
 

utsattmann.no 
På denne nettsiden kan utsatte for overgrep, deres pårørende og fagmiljøer finne informasjon om seksuelle overgrep, med spesielt fokus på gutter/menn.
 

stinesofiesstiftelse.no
Stiftelsen arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, for å avdekke vold og overgrep mot barn og for å sikre barnas rettssikkerhet. 

jegvilvite.no
Nettside både for barn og voksne om vold og seksuelle overgrep. Hovedmålene for siden er å spre kunnskap om vold og overgrep, få flere til å si i fra dersom de er utsatt eller vet om noen som er det, samt å fjerne tabu i samfunnet. Inneholder e-læringsverktøy for barn om vold og overgrep.