I tillegg er det mulighet for å stemme tirsdag 5. september fram til kl. 18.00
og lørdag 2. september mellom kl. 10.00 og kl. 13.00 på Tjeldsund rådhus.
Det gjennomføres også mottak av forhåndsstemmer på:

  • Tjeldsund omsorgssenter tirsdag 29. august mellom kl. 10.00 og kl. 12.00.
  • Kløverheimen torsdag 31. august mellom kl. 15.00 og kl. 18.00.

Husk å ta med valgkort og legitimasjon!