Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav.
Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema.

Lovhjemmel

Kontaktinformasjon

Psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen, tlf 76 91 93 12 / 476 08 275