Kommunens helsestasjon tilbyr helseopplysning, veiledning til foreldre/foresatte og elever, helseundersøkelse, vaksinasjon og individuell støtte. Helsestasjonen har også ansvar for skolehelsetjenesten i barne- og ungdomsskolene.

Kontaktinformasjon:

Helsesøster Lena Torbergsen, tlf 913 38 820