Kontaktinformasjon:

Tjeldsund omsorgssenter, sentralbord helse- og omsorgsavdelingen:
Kontortid: Mandag - fredag kl 08.00 - 15.00
Telefon: 76 91 91 60

Arbeidsområder:

Sykehjem, omsorgsboliger, eldreboliger, Åpen omsorg, barnevern, kreftkoordinator, psykisk helsetjeneste, rusforebyggende arbeid, helsesøster og jordmor.

Barneverntjenesten er felles for Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune, med Evenes som vertskommune.

ETS medisinske senter

Tjeldsund kommune har inngått samarbeid med Evenes og Skånland om felles legetjeneste - ETS medisinske senter. Skånland kommune er vertskommune for det interkommunale samarbeidet.

Kontaktinformasjon:

ETS medisinske senter
Adresse: 9440 Evenskjer
Telefonnummer: 77 08 95 65

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, telefon: 77 08 95 55