Disse leverer tjenester til mennesker som trenger helse- og omsorgstjenester. Målet med tjenestene er at alle som bor i Tjeldsund kommune skal få nødvendig hjelp og bistand når det oppstår behov for det. De fleste av tjenestene er uavhengig av alder og for det meste lovregulerte.

Nærmere beskrivelse av enhetene finnes i kommunens organisasjonsoversikt.

Helse- og omsorgsplan 2017-2020.pdf

Kontaktinformasjon

Sentralbord, Tjeldsund omsorgssenter, tlf 76 91 91 60

Helse- og omsorgssjef, Elisabeth Horn, tlf 975 22 073

Besøksadresse: Strandaveien 82, 9441 Fjelldal

Søknader

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema. Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav.