Dette berører både Lødingen og Tjeldsund kommune, dere finner lenke til sak her:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/halogalandsvegen/nyhetsarkiv/reguleringsendringer-pa-horing