Anne Grete Johnsen, hjemmetjenesten nord,    

mail anne-grete.johnsen@tjeldsund.kommune.no          

telefon 900 23 685                 

Syn/hørsel/bevegelse


Ruth-Edel Schjelderup, hjemmetjenesten midt 

mail ruth.schjelderup@tjeldsund.kommune.no                

telefon 918 34 244        

Bevegelse


Gunn Hansen, hjemmetjenesten midt,                  

mail gunn.hansen@tjeldsund.kommune.no                       

telefon 918 34 244         

Syn/hørsel


Bente Pettersen, hjemmetjenesten sør,               

mail bente.pettersen@tjeldsund.kommune.no                 

telefon 917 42 065   

Syn/hørsel/bevegelse