Hennes bilde "Bubbles" vil bli å se der.

Kriterier for juryering av kalenderen er:

Variasjon i kunstnerisk utrykk og teknikker, geografisk spredning og estetisk utforming dvs. at elevarbeider skal passe sammen.   

Det er i tillegg viktig for oss at Kulturskolekalender benyttes som undervisningsmateriell og ikke minst som inspirasjon og idébank for lærer og elev.

Kulturskolekalenderen er også et viktig utstillingsvindu som synliggjøring av faget visuell kunst i kulturskolen, grunnskolen og i lokalsamfunnet.

Her er kunstverket og bilde av lærer og elev.

Bubbles.jpg