HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.


HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.
 

Åpen dag for vaksinering 1.dose HPV vaksine
Sted:    Tjeldsund helsestasjon, Fjelldal
Tid:      Onsdag 09.11.16 kl.15.00-19.00
            Onsdag 23.11.16 kl.15.00-19.00
 

Dersom du ikke kan møte disse dager eller har spørsmål, ta kontakt på tlf 769 19 199/ 91338820
Eller e-post: anne.irene.granhus@tjeldsund.kommune.no 
Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine