Det er sommer og ferietid, og vi gleder oss til noen gode sommerdager. Vi ønsker alle i Tjeldsund en riktig god sommer.

Kontortiden på rådhuset i Tjeldsund kommune er som vanlig kl  0730-1500 mandag til fredag, også i ferien. På grunn av ferieavviklingen, vil det være redusert bemanning, og noe ventetid på saksbehandling. Telefon til vårt sentralbord: 76919100

Vi minner om at felles plan og utviklingsavdeling mellom Evenes og Tjeldsund er avviklet pr 01.07.19.  Alle henvendelser som gjelder i Evenes kommune, kontakt Evenes kommune på telefon 76981500.eller Narvik kommune tlf 76912000, når det gjelder bygge, regulering og oppmålingssaker.