Medlemmer kriseledelsen med hovedoppgaver  
Faste medlemmer av kriseledelsen: Stedfortreder
Rådmann - leder Stedfortreder rådmann
Ordfører
 – informasjonsansvarlig eksternt
Varaordfører
Kommunalsjef stab, samfunnsutvikling og samskaping
– informasjonsansvarlig internt
Kommunalsjef  oppvekst og forebygging
Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Kommuneoverlege
Enhetsleder Samfunn og infrastruktur
– oversikt ressurser, omfang og utvikling
Fagansvarlig drift
Beredskapsrådgiver/ -kontakt 
- loggføring
Kommuneplanlegger

 

Kontaktinformasjon  
Navn E-post Jobb-mobil Stilling
Torbjørn Simonsen torbjorn.simonsen@tjeldsund.kommune.no 94812250 Rådmann
Helene Berg Nilsen helene.nilsen@tjeldsund.kommune.no 91245515 Ordfører
Grete Jacobsen grete.jacobsen@tjeldsund.kommune.no 90655281 Kommunalsjef oppvekst og forebygging
Merete Jankila merete.jankila@tjeldsund.kommune.no 95792775 Kommunalsjef helse og omsorg
Geir Sakariassen geir.sakariassen@tjeldsund.kommune.no 91363087 Kommunalsjef stab, samfunn og samskaping
Jan Egil Strand jan.strand@tjeldsund.kommune.no 90140537 Enhetsleder Samfunn og infrastruktur
Nadezda Wessel nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no 91515954 Kommuneoverlege
Liv Marit Torbergsen liv.torbergsen@tjeldsund.kommune.no 90504318 Beredskapsrådgiver/-kontakt