For å lese mer om fylkekommunale tilskudd, gå inn på Nordland fylkeskommunes hjemmeside.