Spørreundersøkelse har til hensikt å kartlegge behov og ønsker for å etablere frivillighetssentral og en småjobbsentral i Tjeldsund.
I løpet av høsten/vinteren skal saken opp til politisk behandling.

En frivillighetssentral skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner utfører.

Målet med frivillighetssentral er blant annet at alle involverte skal ha en meningsfylt tilværelse i møte med hverandre.

En småjobbsentral formidler hjelp til de som ønsker det fra frivillige hjelpere.

Alle som bidrar med frivillig innsats vil få tilbud om kurs og temasamlinger.

Digitale skjema:
Ønsker du hjelp til noe?
Ønsker du å være frivillig hjelper/aktivitetsvenn?

Her kan du laste ned skjemaet for utskrift --->

 

Spørsmål kan rettes til:
Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn, tlf 97522073
Kultur- og folkehelse koordinator Silje Elvenes Liseth, tlf 41695455

Skjemaet sendes til Tjeldsund kommune v/kultur, Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund eller på mail til silje.elvenes.liseth@tjeldsund.kommune.no
Skjemaet kan også leveres inn hos hjemmesykepleien i Kongsvik, Tjeldsund omsorgssenter og rådhuset på Hol.