Prisen kan gis til enkeltpersoner og/eller virksomheter, lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet og skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang.

Retningslinjer Frivillighetsprisen
 

Prisutdelingen foretas i årets siste kommunestyremøte.
Forslagsfrist annonseres hvert år.

 

Forslag sendes til:
Tjeldsund kommune v/kulturkontoret
Tjeldøyveien 800, 9444 HOL I TJELDSUND
eller på e-post: post@tjeldsund.kommune.no

 

Tidligere mottakere av Frivillighetsprisen:
2016: Nina Røberg (bildet)
2015: Unni Arnesen
2014: Jorunn Heidi Olsen