FRIVILLIGHETSPRISEN 2016
Prisen kan gis til enkeltpersoner og/eller virksomheter, lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet og skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang.

Retningslinjer Frivillighetspris
 
KULTURPRISEN 2016
Prisen kan gis til enkeltpersoner eller lag/foreninger/organisasjoner som gjør eller har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen, enten som utøver eller på det administrative planet.

Retningslinjer Kulturpris
 
Prisutdelingene foretas i årets siste kommunestyremøte.
 
Forslagsfrist for begge prisene er 20. nov. 2016.
 
Forslag sendes til:
Tjeldsund kommune v/kulturkontoret
Tjeldøyveien 800, 9444 HOL I TJELDSUND
eller på e-post: post@tjeldsund.kommune.no