Nye innsamlingspunkt i området som tidligere Skånland kommune besto av, er:

 • Trøsen - Ved det kommunale avløpsanlegget – Breistrandveien 27
 • Sandstrand - Ved tidligere Skånland Vekst’ lokaler - Sandstrand 64
 • Saltvannet - Ved parkering Saltvann Skole – Grovfjordveien 1578
 • Skoddeberg - Vaggenusbekken - Ved utkjøringen på oversiden av veien ca 1.8 km fra avkjøring Vassbotn mot Grov – koordinater: 68,57676°N 17,25175°Ø


I første omgang er det satt ut containere, men tas sikte på erstattet med permanente nedgravde løsninger i løpet av barmarkssesongen 2021

Vi ber alle respektere følgende:

 • Denne ordningen utelukkende er meint for abonnenter med fritidsrenovasjon i Tjeldsund kommune
 • Abonnenter skal sortere som angitt på innsamlingstedene.
 • Grovavfall skal ikke deponeres på disse innsamlingspunktene.

 

Bioposer for fritidsabonnenter, vil abonnenter kunne få utdelt på følgende steder i neste uke:

 • Matkroken i Grovfjord
 • Best Tovik  
 • YX Sørvik
 • Coop Extra i Evenskjer
 • Bunnpris i Ramsund

 

Vi ber alle abonnentene om hjelp til å få denne ordningen til å fungere uten at vi må gjøre ytterlige tiltak/investeringer.

Vi vil oppdatere informasjonen til abonnentene utover våren.

Takk for hjelpa!