Personlige skattytere
Dette omfatter selvstendig næringsdrivende og lønnsmottagere som ikke er undergitt forskuddstrekk. 

Forskuddsskatt (Skattebetalingsloven § 10-20 nr 1)
Forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret:
1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. september
4. termin 15. november 

Tilleggsforskudd (Skattebetalingsloven § 4-7 b)
Kan innbetales innen 30. april for forskuddspliktige det året ligningen foretas. 

Restskatt (Skattebetalingsloven § 10-21 nr 1) 
Restskatt på under kr 1 000: 
Forfaller til betaling 3 uker etter at utlegg av skattelisten er kunngjort, men tidligst 20. august i ligningsåret. 

Restskatt på kr 1 000 eller mer: 
Forfaller til betaling i to like store terminer.
1. termin 3 uker etter utlegg, men tidligst 20. august. 
2. termin 5 uker senere.
For de som er med på høstutlegg forfaller 1.termin 3 uker etter utleggsdato og 2.termin 5 uker seinere. 

Selskaper
Dette omfatter aksjeselskaper og andre som er fritatt for innbetaling av forskuddsskatt og for å bli undergitt forskuddstrekk
Forskuddsskatt upersonlige skattytere (Skattebetalingsloven § 10-20 nr 3)
To terminer i året etter ligningsåret:
1. termin 15. februar
2. termin 15. april

Tilleggsforskudd (Skattebetalingsloven § 4-7 a): 
31. mai året etter ligningsåret.

Restskatt (Skattebetalingsloven § 10-21 nr 3 )
Restskatt for uperosnlige skattytere forfaller til betaling 3 uker etter utleggsdato.

Arbeidsgivere 
Dette omfatter frister og forfall som har sammenheng med at du har ansatte. 
De samme frister og forfall gjelder for oppgaver (Blankett RF 1037) og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. (Skattebetalingsloven § 5-11og folketrygdloven § 24-3 første ledd ).

Termin Oppgjørsperiode         Oppgavefrist og betalingsfristl
1     januar og februar             15. mars
2     mars og april                    15. mai
3     mai og juni                       15. juli
4     juli og august                   15. september
5     september og oktober     15. november
6     november og desember  15. januar


Påleggstrekk (Skattebetalingsloven § 14-5 nr 2) 
Samme forfall som for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, men samtidig med trekkbeløpet skal arbeidsgiveren sende oppgave på fastsatt blankett til vedkommende skatteoppkrever.