Friluftsskolen er et organisert fritidstilbud for barn og ungdom. 
Tilbudet kan ha varighet fra to til fem dager der deltakerne introduseres til og gis opplæring i grunnleggende friluftsaktiviteter og miljøvennlige holdninger til bruk av naturen, 
med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet.

AKTIVITETER
På Friluftsskolen kan du delta på spennende friluftsaktiviteter
som for eksempel fisking, padling, klatring, grottetur, natursti, 
topptur osv. Noen av disse aktivitetene vil du bli kjent med i 
tillegg til andre. Endelig program er klart noen dager i forveien.I tillegg til spennende aktiviteter lærer deltakerne litt om kart
og kompass, finne leirplass, allemannsrett og ferdsel i naturen.

ARRANGØRER ORDNER 
o 2 måltider daglig; frokost og lunsj som vi lager i fellesskap.    Mat og alt av felles utstyr er gratis for deltakerne.
o Deltakerbevis

DELTAKERNE ORDNER 
o Uteklær til alle dagene, som tåler å brukes i de ulike aktivitetene, sekk og drikkeflaske.
o Skyss til oppmøtested, oppmøte kl. 09.00 og henting fra avtalt hentested kl. 15.00

Dagene starter kl. 09.00 og avsluttes kl.15.00. 
Eventuell skyss/transport innenfor denne tiden står arrangører for.

Friluftsskolen ledes av erfarne voksen som vil være med gjennom dagene. De som har behov for å låne utstyr bes melde i fra om dette på svarskjema eller på mail.

Tjeldsund kommune har forsikring som gjelder for alle som deltar.
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av uka er Midtre Hålogaland Friluftsråd i samarbeid med Tjeldsund kommune.

 

Alle Tjeldsunniger i alderen 10 - 13 år (årskull 2004-2007) inviteres til Friluftsskole

Kongsvik  27. - 29. juni
Fjelldal 04. - 06. juli

Ingen deltakeravgift!

Fyll ut påmeldingsskjema.

Vi har 15 plasser tilgjengelig på hver Friluftsskole. 
Får vi flere påmeldinger, lager vi venteliste og alle får tilbakemelding om de har fått plass eller står på venteliste.
De som får plass, vil bli nærmere kontaktet og får mer informasjon om dagene.

Påmeldingsfrist 18. juni

Spørsmål: Kontakt Linn-Eva linn-eva@tjeldsund.kommune.no / 97611443
eller Kristine kristine.storelv@tjeldsund.kommune.no / 45023881 

 

Med vennlig hilsen

        Roger Olsen                                   Linn-Eva Sæter                 Kristine Storelv
Midtre Hålogaland Friluftsråd             Tjeldsund kommune            Tjeldsund kommune