Tjeldsund kommune har i første omgang behov for inntil 8 utleieboliger på strekningen Fjelldal/Ramstad, eventuelt andre områder i kommunen.

 

Det er videre behov for leiligheter av ulik størrelse:

2-3-roms leiligheter (30 – 45 kvm)
3-4-roms leiligheter (45 – 60 kvm) 
4-5-roms leiligheter (60 – 80 kvm)

Ved nybygging og ombyggingsprosjekter kan det søkes om grunnlån i Husbanken med gunstige betingelser. For nærmere informasjon om ordningen se Husbankens og Tjeldsund kommunes  nettsider.

Boligene skal ha en kvalitet/standard som fremgår av Husbankens bestemmelser og krav.

Boligene med tilvisningsavtale skal maksimalt utgjøre 40% av boligprosjektets totale antall boliger.

I vurdering av prosjekter vil kommunen vektlegge husleienivå, tidspunkt for ferdigstillelse, beliggenhet, plan for forvaltning og bomiljø. Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må vises i situasjonsplan.

Konkurransegrunnlag finnes på kommunens hjemmeside. 

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Tjeldsund kommune, innen 15.06.2017.

All innsendt dokumentasjon vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Tjeldsund kommune: 

Telefon: 76 91 91 00

E-post: post@tjeldsund.kommune.no