Akutt forurensning skal meldes til telefon 110

All annen forurensning varsles Tjeldsund kommune

Kontaktopplysninger

E-post post@tjeldsund.kommune.no

Telefon sentralbord 77089500