VARSLING TIL RAMSUNDS BEFOLKNING

Onsdag, 2. mars, vil RAMSUND ORLOGSSTASJON, gjennomføre et informasjonsmøte i KINOSALEN (Ramsund), klokken 1800.

Bakgrunnen for informasjonsmøtet er at Nord-Hålogaland HV-distrikt 16 vil gjennomføre Øvelse Heimdal i Ofoten i tiden 07.-11. mars 2016. Øvelsen vil strekke seg fra Tjeldsundet i vest til Bjerkvik i nord og Tysfjorden i sør, i tillegg til sjøområdene rundt.

HV-16 vil under denne øvelsen ha en liten styrke i Ramsund der de har i oppgave og «besette» noen objekter. Her kan nevnes Tjeldsund BRU.

Ramsund orlogsstasjon, vil i samme periode, også benytte seg av muligheten til å teste ut sitt instruksverk i samarbeid med HV-16.

Øvelse Heimdal ble gjennomført i Ramsund i 2015.

Under øvelsen i fjor, ble det iverksatt, blant annet, en omkjøring bak skolen ned til butikken i Ramsund, det vil ikke skje i år. Men det vil bli etablert en kontrollpost ved Ramsund Bru. Denne kontrollposten har til oppgave å føre kontroll med all trafikk inn / ut av Ramsund.

Her vil HV-16 sørge for at all sivil trafikk inn/ut av Ramsund blir så lite berørt som mulig.

Her kan nevnes, levering av barn til barnehage, rutebusser og varelevering.

Utrykningskjøretøyer slippes rett igjennom.

Muligheten er til stede for at vaktholdet på Basen i Ramsund kan bli forsøkt testet, i den forbindelse så vil dette medføre litt støy utenom normal arbeidstid.

Hvis dere har noen spørsmål rundt denne øvelsen så er dere hjertelig velkommen til informasjonsmøte i kinosalen i Ramsund, klokken 1800, den 2. mars.

 

Mvh

Trond Marvin Pedersen
Major Basesjef Ramsund