Kommunal planstrategi er en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, før kommunestyret gjør endelig vedtak.

Planstrategien innebærer blant annet forslag om å revidere kommuneplan, både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

 

Innspill kan sendes til post@tjeldsund.kommune.no

Eller

Tjeldsund kommune

Postboks 240

9439 Evenskjer

 

Siste frist for innspill er 6 desember 2020