Hensikten med møte er å informere kommunens innbyggere om Tjeldsund kommunes økonomiske situasjon og omstillingsbehov, presentere formannskapets budsjettforslag, samt innhente innspill fra innbyggere. Budsjettet skal ikke endelig vedtas av kommunestyre før i slutten av juni.

 

Formannskapets budsjett legges ut på kommunens hjemmeside den 16. mai. Det er ønskelig at spørsmål fra innbyggere sendes inn på forhånd og senest to dager før møtet avholdes, slik at man får anledning til å forberede svar. Spørsmål sendes til ordfører Helene Nilsen helene.nilsen@tjeldsund.kommune.no

Program:

  • Velkommen ved ordfører Helene Berg Nilsen og ordstyrer Stig Norberg
  • Hvorfor må vi omstille i Tjeldsund ved omstillingsleder Silvia Hellesvik
  • Tjeldsund kommunes økonomiske status ved stabsleder Bente Solvang
  • Presentasjon av formannskapets budsjettforslag ved ordfører Helene Berg Nilsen
  • Gruppediskusjoner og innspill fra innbyggere ved kommuneplanlegger Trine Rønning-Nilsen og Anita Swan Olsen

Ordstyrer er Stig Norberg

 

Det vil bli enkel servering.

 

Velkommen!

Hilsen ordfører Helene Berg Nilsen

 

Her er lenke til video hvor ordfører inviterer til folkemøter