Det  er nå veldig tørt i skog og mark. Brannvesenet i Evenes og Tjeldsund  har vært nødt til å rykke ut for å slukke flere gressbranner i kommunene de siste dagene, og noe av dette skyldes bålbrenning som er kommet ut av kontroll.

Brannsjefen i Evenes og Tjeldsund innfører derfor fra nå av totalforbud mot brenning av bål og gjøre opp ild, i nærheten av skog og mark. Dette er gjort med hjemmel i Forskrift om brannforebygging - §3.

Det vises for øvrig til tidligere advarsel og info på kommunens hjemmeside.


Hilsen
Brannsjefen i Evenes og Tjeldsund.