Etter folkemøtene med informasjon om utrullinga av Tjeldsund frem mot 2020 har Tjeldsund kommune fått en rekke innspill – noe som gjør at:

1) Tjeldsund kommune holder et eget informasjonsmøte for Bøndene i Tjeldsund torsdag 9.november kl 20.00 (NB!!) på Rådhuset, Hol

2) Vi holder et informasjonsmøte/dialog om Gründermuligheter og etableringsopplæring tirsdag 14. november kl 18.00, Rådhuset, Hol

3) Vi samler alle eksisterende Små og mellomstorebedrifter i Tjeldsund til et idévrimlingsmøte og diskusjon om forretningsutviklingsmuligheter onsdag 15. november kl 18.00, Rådhuset, Hol – her blir det informasjon om en rekke tilskuddsordninger og støttemuligheter og diskusjon om å danne et bedriftsnettverk.

4) Vi holder et møte for Lag og foreninger der det blir fokus på søknader om tilskudd og idevrimling om hvordan man kan få med flere inn i styringa. Møtet holdes torsdag 16. november kl 18.00, Rådhuset, Hol – Ta med pc – og tanker om tilskuddssøknad ditt «hjertebarn»

5) De som har vært positive til å jobbe med Nærområde/turisme/besøksstrategi/turstier/mer aktiviteter/kultur/forskjønning/bidra i prosjektet ellers kommer til møte mandag 20. november kl 18.00, Rådhuset, Hol.

Hvis vi alle løfter i lag, vil Tjeldsund nå langt!

Mangler du grunnlagsinformasjon og ønsker det – Ta kontakt med prosjektleder Liz Rekved, tlf 913 74 694 eller e-post: kontakt@kan-skje.com

Tjeldsund kommune ønsker velkommen og takker på forhånd for all innsats som legges ned fremover!